LÄKSAM

Att läsa

 

För att öka möjligheten till en förändring av ditt liv har vi gett ut en bok om personlig utveckling som används i förändringsarbetet på mottagningen.

Du har också möjlighet att själv beställa boken genom att ta kontakt med oss genom mail. Du kan också låna boken på ditt bibliotek i din hemstad. Se ISBN-numret nedan.

 

Boken heter

Att leva i glädje - samtal om livets möjligheter

ISBN 91-631-9057-5

 

Boken finns även att låna hos libris

 

Genom att uppge ditt namn och adress i ett mail till laksam.invest@laksam.se samt sända in 195 kronor på Bg: 5664-6086, alternativt skicka med Swish till telefonnummer 0707222499, skickas boken snarast utan andra avgifter.

 

Vid beställning av 6 böcker eller fler, kontakta oss för offert. 

 


 

 

Utdrag ur bokens inledning

 

 INLEDNING

Ibland är en människa bara ett andetag från att leva eller dö.
Ibland är en människa bara en möjlighet från ett bra eller dåligt liv.
Den möjligheten finns här och nu.
Du kan läsa och bara se, eller du kan läsa och förstå.
Du själv avgör. Du är själv den möjlighet som avgör din framtid.

Författaren

 

Motgångar får dig att växa om du är beredd att lära dig något av det som har hänt. Det betyder att en motgång, som du först ser som en tragedi, i stället för att var något som du beklagar och önskar inte hade inträffat, kan vara den möjlighet som gör att du når de mål som du önskat i livet men som du tidigare inte lyckats med. Det betyder att du i stället för att slås ner, hänga med huvudet och se svart på tillvaron, kan använda det som inträffar som en möjlighet. En möjlighet till någonting nytt. Den här boken är en möjlighet för dem som av olika skäl inte lever det liv dom skulle vilja leva. 
En människa kan efter en inträffad negativ händelse resa sig, men inte bara resa sig utan också skapa ett nytt liv och bättre liv. Hälsa handlar inte om att bli återupprättad av något eller någon, av samhället, eller av andra människor. Hälsa handlar om att återupprätta sig själv. Att hitta sig själv i det kaos som samhället utgör. Inte genom att söka svaren utanför sig själv utan genom att söka dem inom sig själv. Det sanna och goda livet skapas inom människan själv. Det handlar inte heller om att söka stöd i grupper i samhället som du delar dina värderingar med. Grupper som ska ge dig svaren på dina frågor om hur du ska leva ditt liv. Att återupprätta sig själv handlar om försoning och kärlek, och det är något som kommer inifrån människan själv. Avsikten med boken är ingen annan än att du som läser boken skall lyckas med ditt arbete att försonas med det som har varit, din historia, och att du därefter ska kunna leva ett liv i kärlek. Att lyckas med detta kräver mod. Mod är inte att göra någonting märkvärdigt, intresseväckande, något fantastiskt eller kraftfullt som ingen annan klarat av. Mod är att göra det nödvändiga för att kunna leva ett bra liv.

Att göra det nödvändiga kräver inte bara mod, det kräver också förmåga att genomföra det som krävs. Förmåga skapas genom övning. Dock inte genom att öva någon gång ibland. när du har lust och solen skiner. Att få ett gott liv kräver ständig övning och är ett livslångsiktigt projekt som aldrig upphör.

Det som står i den här boken är bara mina personliga ställningstaganden i olika livsfrågor. Någon diskussion om vad som är "sant" eller "inte sant" - "rätt" eller "fel" - är jag inte intresserad av att delta i. Vad jag är intresserad av är att i samtalets form lyssna på dig och sedan dela med mig av mina tankar om det som du förmedlat till mig. Detta vill jag göra med någon som i sin tur vill lyssna på mig och dela med sig av sina tankar. Lyssna och dela med sig är lika med att lära. Jag är intresserad av ett samtal med en medmänniska som liksom jag vill lära sig mer om livet. Någon som vill lära sig mer om sig själv, och genom detta lärande öka möjligheten till glädje i sitt liv. Jag är inte intresserad av att diskutera med någon som vill tala om för mig hur det egentligen ligger till, vilken sanningen egentligen är. Någon som anser sig ha skådat ljuset. Någon som anser sig ha rätt och nu ska tala om för mig att jag har fel. Ju fler tankar jag delar, ju större möjlighet har jag att göra ett ställningstagande i mitt eget liv, ett ställningstagande som ökar glädjen i mitt liv. Det liv som just är mitt och endast mitt.


Baksidetext:
För många människor är det viktigare att ha rätt än att ha det bra. För andra är det viktigare att ha rätt än att söka sanningen. Dessa människor är beredda att göra vad som helst för att få rätt. Så starka är deras demoner. Den här boken är skriven för den som vill ha mer bra än rätt. För den som vill möta den nya dagen med glädjefylld förväntan och hopp. Som vill vakna upp till den nya dagen i lust och glädje. Som inte frågar sig hur den nya dagen blir, utan frågar sig: Vad kan jag göra för att denna dag skall bli en glädjefylld dag. Vad kan jag göra för att denna dag ska bli min bästa dag?