LÄKSAM

Förutsättning

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV SOM PATIENT PÅ MOTTAGNINGEN


För att det inte skall bli några missförstånd om vad dina möten och samtalen på mottagningen syftar till under den tid du går på mottagningen för samtal, sammanfattas  ståndpunkterna här inför ett möjligt samarbete.

För det första måste avsikten och målsättningen att gå på mottagningen vara att Du själv och ingen annan vill förändra Ditt liv mot ökad glädje, sinnesro och harmoni. Kort sagt, du har en vilja att få ett bra liv med ett fungerande familjeliv, ett glädjefyllt och fungerande arbetsliv, samt goda relationer till din omgivning. Dessa mål är inte möjliga att nå utan att Du är beredd att riskera ett temporärt ökat lidande i Ditt liv under samtalstiden. Detta eftersom Du för att kunna nå målet ett gott liv, måste öka Din ärlighet mot Dig själv och Din omgivning vilket ökar risken för egen smärta samt negativa reaktioner från omgivningen. 

Den arbetsmetodik vi använder kallas kognitiv och existentiell samtalsterapi. För att detta skall fungera krävs en rak och öppen kontakt som bygger på förtroende. Förtroende bygger på ärlighet och vilja. Alla former av oärlighet leder till att vårt samarbete upphör. Även ovillighet kan leda till att Vi inte kan arbeta tillsammans. Vårt samarbete är ett gemensamt projekt där båda parter måste ge och ta för att målen skall kunna nås. De frågor Du kommer att få vid vårt första möte och som du skall vara beredd att besvara i den anda som nämnts ovan är:

1. Varför söker Du upp just oss?
2. Vad hoppas Du få för hjälp?
3. Vad anser Du är ditt huvudproblem?
4. Vad vill Du  göra åt dessa problem?
5. Vad har Du redan gjort för att hjälpa dig själv?

Skriv gärna upp Dina svar på dessa frågor för att få struktur i Dina tankar och för att från början lättare kunna svara på varför Vi skall arbeta ihop för att nå Dina mål.

Om Vi är överens om att ett samarbete skall ske, skrivs ett tidsbegränsat kontrakt om maximalt sex månader om hur många gånger Vi skall träffas och där Du lovar att ge Ditt fulla engagemang för att nå de mål som vi gemensamt kommit överens om. Du åtar dig att läsa dina hemuppgifter som du får, och därefter ha samtal om detta Du har läst och där dina synpunkter och känslor ventileras. Om Du anser dig ha lässvårigheter, eller inte vill läsa sammanhängande text, så att du inte klarar detta krav, fungerar inte den arbetsmetodik vi tillämpar och vi kan därför inte ha ett samarbete.
Du åtar dig också att genomföra dem fysiska övningar som du kan få i uppgift att utföra. Dessa gäller i allmänhet frekventa långa promenader som visat sig vara gynnsamt för psykisk och fysisk hälsa.

För att en förändring i ditt liv skall kunna ske krävs en viss minsta besöksfrekvens. Du måste därför vara beredd att besöka oss minst en gång per vecka. Varje besök varar minst 50 minuter. Du måste också vara beredd att prioritera denna besökstid i dag i förhållande till andra aktiviteter, såsom din arbetstid, dina relationer och dina fritidsintressen. Detta för att i stället få ett bättre liv i framtiden. Du lägger alltså dem kortsiktiga och omedelbara behoven du känner åt sidan för mer långsiktiga mål. Det vill säga ett bättre liv i framtiden. Anser Du att Du inte kan avsätta denna tid för Din framtida välfärd är denna form av behandling ingenting för Dig. Du lovar också att Du vill samarbeta på ett sådant sätt att  de önskade målen också i praktiken kan nås. Detta genom att

1. Du är beredd att ta ansvar för dina tankar, känslor och ditt eget beteende, oavsett vad konsekvenserna blir för dig.

2. Du är beredd att ta risker för ett växande och utveckling i ditt liv, att våga öppna dig mot dina medmänniskor och därmed riskera att bli sårad.

Nyckelorden i vårt samarbete är SANNING, VILLIGHET och MOD.

 

Tablett - eller narkotikaberoende patienter tar vi inte emot, då missbruk omöjliggör den förändring vi arbetar för. Har du behov av narkotikaklassad medicin bör du söka upp beroendevård inom offentlig sjukvård.

 

Om Du nu är sjukskriven och ej arbetsför måste du komma överens med din sjukskrivande läkare om denne vill fortsätta att ha dig sjukskriven under din tid hos oss.

Efter att Du noggrant har tänkt över vad denna behandling kräver av Dig och att Du efter detta känner att Du kan acceptera ovanstående villkor, är Du välkommen att ringa för att beställa en tid för en första kontakt och ett introduktionssamtal.

Telefonnumret är 0707222499. Om du inte får något svar lämnar du namn och telefonnummer, upprepa gärna ditt telefonnummer och tala långsamt och tydligt, så kommer vi att ringa upp dig så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar

Läksam Invest AB

 

Dina anteckningar inför vårt första samtal:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Jag ringde för tidsbeställning den ..../..... -2016

Min besökstid är .............-dag den ...../......  kl.........