LÄKSAM

Målsättning

 

                                   VAD VÅRA MÖTEN SYFTAR TILL

 

1. Att du får ökat medvetande om ditt medvetande och allt oftare börjar observera upprörande eller sårande känslor och aktiverande händelser eller situationer.

 

2. Att du övar dig på att känna igen och identifiera alltför negativa tankar och uppfattningar om dig själv och omvärlden.


3. Att du blir allt mer medveten om förbindelsen mellan situationer, tankar, känslor och beteenden.


4. Att du medvetet börjar pröva bevisen för och emot dina negativa tankar och uppfattningar.

 

5. Att du allt oftare ersätter ditt negativa tänkande med ett mer realistiskt tänkande.

 

6. Att du blir allt självständigare och tar allt större ansvar för ditt tänkande, dina känslor och ditt handlande och till slut utan hjälp av din terapeut, själv tar fullt ansvar för ditt liv.